Sommige kinderen lijken fijner te zijn afgestemd op hun omgeving dan anderen.
Ze nemen de informatie die bij hen binnen komt heel nauwkeurig waar om er vervolgens ook  nauwkeurig een oordeel over te vormen.

Fijnbesnaard

Ik vergelijk het wel eens met een instrument dat heel fijnbesnaard is.
Bij deze kinderen, ook wel hooggevoelige kinderen genoemd,  lijkt ‘hun instrument’  makkelijker in trilling te komen dan dat van andere kinderen. Hierdoor komt informatie eerder en intenser binnen.
Deze kinderen  kunnen  gevoelig zijn voor bijvoorbeeld  licht, geluid  of pijn, maar bijvoorbeeld ook voor bepaalde stofjes uit de omgeving of in voeding, die tot irritatie en allergieën kunnen leiden.

Antennes

Behalve voor zintuiglijke prikkels kunnen deze kinderen ook extra goed ontwikkelde antennes hebben voor de gevoelens en gedachten van anderen. Zelfs wanneer de ander deze gevoelens niet toont (en er misschien zelfs niet eens bewust van is) kunnen hooggevoelige kinderen deze soms oppikken.

Als je hooggevoelig bent wil dat niet zeggen dat je al deze vormen van informatie in versterkte mate binnen krijgt. Vaak zie je dat een kind een gevoeligheid  heeft voor een bepaalde vorm.

Overlopen

Je kunt je voorstellen dat deze kinderen soms zo overprikkeld raken dat ze het gevoel hebben dat ze overlopen. Er kan niets meer bij en het hele systeem lijkt overbelast.

Deze overprikkeling kan allerlei vervelende gevolgen hebben;  driftbuien, angsten, hoofdpijn en buikpijn.  Maar ook tot een toename van lichamelijke klachten zoals astma en eczeem.

Vaak proberen hooggevoelige kinderen overprikkeling te voorkomen door zich bijvoorbeeld terug te trekken, waardoor ze voor de buitenwereld, verlegen of
timide over kunnen komen, en waardoor problemen als onderpresteren en het vermijden van situaties kunnen ontstaan.

Loslaten

Voor hooggevoelige kinderen  is het heel belangrijk om de indrukken die ze opdoen ook weer los te laten. Om goed los te kunnen laten is een ontspannen manier van ademhalen een eerste belangrijke stap. Veel  kinderen ademen vanuit een te hoog punt, en ademen niet helemaal uit. Hierdoor ontstaat een oppervlakkige, snelle ademhaling.
Door (opnieuw) een ontspannen lage buikademhaling aan te leren, waarbij er steeds helemaal uitgeademd wordt, ervaren kinderen dat ze in korte tijd echt kunnen ontspannen.
Door dit regelmatig te oefenen merken kinderen dat ze beter herstellen wanneer ze overprikkeld zijn, maar ook dat ze steviger met beide voeten op de grond komen te staan.
Ze gaan hun lichaam beter voelen en krijgen meer inzicht in wat er met hen gebeurd wanneer ze overprikkeld raken.
Hierdoor leren ze hoe  zij nog beter voor zichzelf kunnen zorgen zodat ook de mooie kanten van hooggevoeligheid aan het licht kunnen komen. Hooggevoeligheid kan dan worden ervaren als een gave.