De therapie

Integratieve Kindertherapie

Integratieve kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie voor kinderen tot ongeveer 14 jaar.

Ieder kind is uniek.

Ik ga uit van de kracht en de mogelijkheden van het kind. Ieder kind laat zichzelf en het probleem op  eigen wijze zien.
In de therapie sluit ik hierop aan en probeer ik me in te leven in de belevingswereld van dit unieke kind.

poppetjes

Eigen wijsheid

Het kind weet, bewust of onbewust, zelf het beste hoe het zit en wat er nodig is.
Ik help het kind om oplossingen te vinden waardoor het weer meer controle en keuzevrijheid krijgt.

Het kind staat centraal

In de therapie kijk ik naar alle facetten van het kind.
Als een eenheid van lichaam en geest, het voelen, denken en handelen, binnen de omgeving waarin het kind leeft. Verschillende behandelingsmodellen worden geïntegreerd waardoor de therapie aansluit bij het kind,
hierdoor ontstaat er behandeling op maat.
Afhankelijk van het kind en de problematiek stel ik voor ieder kind een individuele aanpak samen.

Het doel

Een kind dat in therapie komt laat vaak gedrag zien waar het zelf, of waar anderen last van hebben. Dit gedrag kan een manier zijn waarop het kind
heeft leren omgaan met een bepaald gevoel (zoals bijvoorbeeld verdriet, angst of machteloosheid).
De echte klacht ligt meestal achter het gedrag dat het kind laat zien

Het doel van de therapie is om het kind meer keuzemogelijkheden te geven ten aanzien van zijn of haar gedrag.
In de therapie ga ik samen met het kind op zoek:

  • Wat is er aan de hand?
  • Wat wil het kind graag veranderen?
  • Wat heeft het nodig om te veranderen?

De methoden

In de therapie maak ik gebruik van allerlei vormen van spel, visualisaties, ontspanningsoefeningen en verhalen.
Het ene kind wil het liefst praten, terwijl een ander kind mij  spelend meeneemt naar zijn of haar binnenwereld.
Ieder kind is weer anders.
Ik richt me op de kracht en de kwaliteiten van het kind, waardoor het zich sterker gaat voelen en meer grip krijgt op zijn of haar leven.

Therapieverloop

Nadat het kind is aangemeld stuur ik een vragenlijst op en volgt er een intakegesprek met ouders/verzorgers. Het kind is hier nog niet bij. Dan volgen de sessies van het kind.  De therapie bestaat uit gemiddeld 15 sessies (van één uur). Na iedere vijf sessies met het kind vindt er een oudergesprek plaats. In dit gesprek bespreken we de ervaringen tot dan toe en de vorderingen van het kind. Ouders worden tevens begeleid in het omgaan met de veranderingen van hun kind.

Oudercoaching

Naast de ouderbegeleiding als onderdeel van de therapie is het mogelijk om extra oudercoaching te krijgen.
Oudercoaching is ook mogelijk wanneer je kind niet in therapie is. Soms kunnen een paar gesprekken al heel verhelderend zijn. Lees meer.

Je kunt ook deelnemen aan een workshop of cursus voor ouders/opvoeders.
Heb je interesse in een workshop of cursus kijk dan bij de Oudertrainingen.