Een kind dat in therapie komt laat vaak gedrag zien waar het zelf, of waar anderen last van hebben. Dit gedrag kan een manier zijn waarop het heeft leren omgaan met een bepaald gevoel (zoals bijvoorbeeld verdriet, angst of machteloosheid). De echte klacht ligt meestal achter het gedrag dat je kind laat zien.
In de therapie richt ik me op de binnenwereld van je kind (het denken en het voelen) en ook op de interactie met zijn of haar omgeving (het gedrag). Samen gaan we als het ware op reis om de binnenwereld te verkennen. We gaan op zoek naar een manier waarop je kind zich weer beter kan gaan voelen. Dit kan door te praten, door creatief bezig te zijn, door spel of door ontspanningsoefeningen.

Ik sluit aan bij de belevingswereld en interesses van jouw kind. Hierdoor kan je kind zich gehoord en gezien gaan voelen en kan het zelfvertrouwen groeien. Doordat je kind zichzelf beter leert kennen en accepteren en manieren leert om met bepaalde gevoelens om te gaan kunnen er positieve veranderingen ontstaan.
Een kind is natuurlijk altijd onderdeel van een systeem. In de begeleiding vind ik het dan ook belangrijk om jullie als ouders bij de therapie te betrekken door regelmatig een gesprek met jullie te voeren. Ouders hebben het beste voor met hun kind voor en weten vaak ook wel wat er aan de hand is. Toch is het lastig om patronen te veranderen. Het kan helpen als een buitenstaander hier samen met jullie naar kijkt.

kindertherapie nijmegen