Ouders

De ouder als co-therapeut

In het belang van de therapie verwacht ik dat ouders een actieve rol innemen in het veranderingsproces van het kind.
Samen werken we toe naar het te behalen doel.
Na (gemiddeld) iedere vijf sessies met het kind vindt er dan ook een oudergesprek plaats. In dit gesprek bespreken we de ervaringen tot dan toe en de vorderingen van het kind.
Ouders krijgen handvatten en worden begeleid in het omgaan met de veranderingen van hun kind.

Oudercoaching

Opvoeden is een van de mooiste en meest vervullende taken die je als mens kunt hebben. Daarnaast is het ook vaak het meest moeilijke en frustrerende wat er is.
Het betekent iedere dag opnieuw keuzes maken en beslissingen nemen in het belang van je kind.
Want iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind!

  • Wil je je meer bewust worden van jouw manier van opvoeden?
  • Wil je meer inzicht in patronen die in jullie gezin zijn ontstaan, en hoe je deze kunt doorbreken?
  • Wil je meer inzicht in de belevingswereld van je kind en weten wat het nodig heeft?
  • Of heb je vragen over specifieke opvoedingsvraagstukken?

Naast de ouderbegeleiding als onderdeel van de therapie is het mogelijk om extra oudercoaching te krijgen.
Oudercoaching is ook mogelijk wanneer je kind niet in therapie is. Soms kunnen een paar gesprekken al heel verhelderend zijn.

Je kunt ook deelnemen aan een workshop of cursus voor ouders/opvoeders.