Tarieven

• Individuele sessie voor kinderen en jongeren (1 uur): €87,50∗
• Intakegesprek en oudergesprek (1 uur): €87,50∗
• Schoolondersteuning (Observatie en gesprek leerkracht):€ 95
De consulten zijn vrijgesteld van BTW
• Training: prijs op aanvraag (de training is niet vrijgesteld van BTW)

∗ Dit nieuwe tarief gaat in op 1 januari 2024
Voor lopende cliënten en aanmeldingen voor 1 januari 2024 hanteer ik het oude tarief van €85.

Vergoeding

De therapie wordt door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende of complementaire verzekering vergoed.

Registraties

VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten)  Registratienummer: 449.14A
RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Licentienummer: 103221R
NVECP (kwaliteitsregister psychotherapie) Registratienummer:10115
EAP (European Association for Psychotherapy) id-no:408449

• Vektis (een database voor zorgverzekeraars).
AGB-codes zorgverlener: 94011289 en 90049226
AGB-codes praktijk: 9459099 en 9057654
• Kamer van Koophandel: 51901757 (BTW  NL001744254B73)
Scag (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg).

Ik ben lid van de beroepsvereniging VIT. Hier is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) op van toepassing. Wanneer u een klacht hebt bent dan hoop ik dat u dat aan mij laat weten. Samen kunnen we proberen tot een oplossing te komen. Wanneer we er toch niet samen uit komen, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris van de VIT, die u kan bijstaan. In navolging van de Wkkgz ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Tevens ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), waardoor het tuchtrecht is gewaarborgd.

Bekijk hier het privacy document